اعضای تیم

نفرات اجرایی شرکت مهرکا

شکل دادن به آینده از یک تصمیم آغاز می‌شود. در این تصمیم، دایره آدمها و آنهایی که اشتراکاتی با ما دارند و در میان ما هستند، نقش بسزایی را در موفقیت ایفا می‌کند. مهم است که با چه کسانی و در چه راهی هستیم. در مهرکا برای ایجاد روابط پایدار و موفقیت جمعی تلاش می‌کنیم. باور داریم که باید بزرگ فکر کنیم، کوچک شروع کنیم و سریع بسازیم.

مهیار جمال امیدی

مدیر عامل شرکت مهرکا

ریحانه حمید

کارشناس توسعه فروش

حمید فرخنده

طراح گرافیک و توسعه دهنده فرانت اند

زرناز بازرگانی

مشاور توسعه فروش

سینا صادقی

کارشناس توسعه فروش

یاسمن دانشخواه

کارشناس توسعه فروش

آرمان کهتر پور

کارشناس توسعه فروش

علی بهرام نژاد

کارشناس توسعه فروش

نگین شبستانی

کارشناس توسعه فروش

پدرام آقایی بستی

کارشناس تولید محتوا

جای شما

در تیم ما خالی‌ست!

فلسفه ما ساده است: برای توسعه پروژه‌هایمان مشتاق همکاری با افراد پرشور، مسئولیت‌پذیر و یادگیرنده هستیم. افرادی که با حضورشان فرهنگ سازمانی مبتنی بر رشد و پیشرفت را شکل می‌دهند.