چرا مهرکا

تجارب جدید، ارتباطات سازنده و شکلی منعطف از مسیر شغلی

در مهرکا تجارب جدیدی را در خلال پروژه‌های مختلف رقم می‌زنیم. فرهنگ سازمانی شرکت متمرکز بر ارزش‌آفرینی‌ست؛ هم برای افراد تیم و هم برای مشتریان‌مان. باور داریم دست‌یابی به اهداف به کمک ارتباطات سازنده میسر خواهد بود. حرفه‌ای‌گری، احترام و اعتماد سه اصل معماری فرهنگ سازمانی مهرکاست.

مزایای کار در مهرکا

پرداخت رقابتی

بیمه سلامت

اردوی تفریحی

ارتقای شغلی

بودجه آموزشی

ساعات منعطف

باور داریم که باید بزرگ فکر کنیم، کوچک شروع کنیم و سریع بسازیم.

حرفه‌ای‌گری، احترام و اعتماد

ما ارزش‌های بنیادین خود را می‌شناسیم و بر آن پایبندیم. حرفه‌ای‌گری، احترام و اعتماد سه اصل معماری فرهنگ سازمانی مهرکاست. باور داریم که با تکیه بر ارزش‌های اساسی‌مان می‌توانیم رشد کنیم.

ارزش‌های ما در مهرکا

مشتری‌مداری

همه چیز از مشتریان‌مان آغاز می‌شود. برای جلب رضایت و اعتماد مشتری سخت کار می‌کنیم.

مسئولیت پذیری

ما مسئولیم. هیچگاه کیفیت تصمیمات و اقدامات‌مان را فدای نتایج کوتاه مدت نمی‌کنیم.

رویکرد حل مسئله

همیشه راهی وحود دارد. به فراخور زمان و شرایطی که در آن هستیم باید راهی پیدا کنیم یا آن را بسازیم.

چالش‌پذیری

برای عبور از دل رخدادها، روزهای پرفشار و موقعیت‌های سخت آماده آماده‌ایم.

یادگیری مستمر

دانش قدرت است. هرگز یادگیری را متوقف نمی‌کنیم و همیشه به دنبال بهبود خود هستیم.

استخدام بهترین‌ها

در مهرکا هر استخدام با هدف ارتقاء سطح عملکرد تیم و مجموعه صورت می‌گیرد.

شکوفایی

باور داریم که مقیاس افکارمان معیاری برای خودشکوفایی است پس جسورانه و بزرگ فکر می‌کنیم.

تعصب در اجرا

به سرانجام رسیدت در تجارت مهم است. ما برای ریسک محاسبه شده ارزش قائل هستیم.

فرصت‌های شغلی

استخدام اکانت منیجر (account manager)

اکانت منیجر مسئول ایجاد ارتباطات سازنده با مشتریان است. در شرکت مهرکا برای یکی از مهمترین پروژه‌های خود به دنبال فردی تاثیرگذار هستیم. توسعه ظرفیت فروش از طریق شناسایی و توسعه فرصت‌های تجاری جدید در یک منطقه مهم‌ترین مسئولیت اکانت منیجر است.

استخدام کارشناس فروش اینترنت فیبر نوری

ما به دنبال فردی هستیم که دغدغه یادگیری و پیشرفت دارد. یک هم‌تیمی که برونگراست و در متقاعدسازی و ارائه محصول تبحر دارد. برای دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر می‌توانید درباره این موقعیت شغلی می‌توانید از طریق دکمه زیر اقدام کنید.